Novinka - při nákupu si můžete rozložit platbu nad 2.000,- Kč na 4 bezúročné splátky

Registrace partnera pro poskytování splátek

 

Registrace partnera pro poskytování splátek

Logo essox splátky pro hylu

Společnost je registrována jako zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a je Českou národní bankou zapsána do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Společnost zastupuje poskytovatele – společnost ESSOX s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem spotřebitelských úvěrů.

Kontaktní údaje zprostředkovatele:

Název společnosti: HYLA s.r.o.                             IČ: 24825972                                    Kontakt:hyla@hyla.cz, 800 100 053

Kontaktní údaje poskytovatele:
ESSOX s.r.o., F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice 1 Tel: +420 389 010 422, email: zakaznickyservis@essox.cz

Společnost informuje své klienty, že neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřením smlouvy o doplňkové službě jako je pojištění apod., pokud není umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě.

Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu.

Řešení stížností
Prioritou společnosti je poskytovat našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni.
Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním našich zaměstnanců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat. Vaši stížnost lze směřovat:
Kontaktní osoba: Jaroslav Richter                    kontaktní údaje: richter@hyla.cz, 775 711 822

Mimosoudní řešení sporů
Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

Finanční arbitr
Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem     a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz

Kontaktní údaje: Finanční arbitr ČR, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI)
Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Tel: +420 296 366 360, Fax: +420 296 366 236, www.coi.cz

Orgány dohledu:
Česká obchodní inspekce (ČOI)
ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených zejm. zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vč. povinností dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Tel: +420 296 366 360, Fax: +420 296 366 236, www.coi.cz


ESSOX s.r.o., dceřiná společnost Komerční banky, a.s.

  1. A. Gerstnera 52      |      370    01      České    Budějovice      |      IČ    26764652      |      www.essox.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12814.

×

Splátková kalkulačka ESSOX