Nové prostředky na odstranění zvířecích a domácích pachů.

Formulář na uplatnění reklamace

Uplatnění reklamace (reklamační list)

 

Uplatnění reklamace (reklamační list) ke stažení zde: formular-uplatneni-reklamace 

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Adresát:

Prodávající: Hyla s.r.o.

IČ: 24825972

Provozovna: Jiřího náměstí 5, 290 01 Poděbrady

Sídlo: Náměstí Přátelství 1518/4, Hostivař, 102 00 Praha 10

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 

Obsah balení při předání:

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) odstoupení od smlouvy


Vyřízení reklamace očekávám nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího: